NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zagadnienia związane z fotowoltaiką.

Dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego (inaczej efekt fotowoltaiczny – zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego).

Jest to element zwierający fotoogniwa słoneczne inaczej ogniwa fotowoltaiczne, które są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu (Si), germanu (Ge), selenu (Se). Jest to element, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Fotoogniwa mają powszechne zastosowanie od dawna i są wykorzystywane np. w kalkulatorach.
Mamy różne rodzaje ogniw słonecznych, dzielimy je m.in. ze względu na materiał, technikę produkcji, poziom wydajności, sprawność i trwałość.

System fotowoltaiczny, czyli instalacja złożona z paneli słonecznych, działa bez hałasu i nie emituje promieniowania fal elektromagnetycznych ani żadnych zanieczyszczeń do środowiska. Panele mają długą żywotność – około 25lat przetwarzają energię słoneczną z pełną wydajnością, po tym czasie działają nadal ale ich efektywność spada około 20%.

Tak! Średnia energia słoneczna mierzona przy pomocy natężenia promieniowania słonecznego wynosi dla Polski ok 1000kWh/m². Oznacza to, że podobny poziom jest w Niemczech, który to kraj jest liderem pod względem ilości zainstalowanych paneli w Europie.

Moduły fotowoltaiczne (tj. panele słoneczne) zamieniają promieniowanie słoneczne na prąd stały czyli energię elektryczną, którą falownik przetwarza na prąd zmienny o odpowiednich parametrach dla użytkowników prądu z  sieci publicznej.

Najważniejsze elementy instalacji:
– Odpowiednio dobrane moduły fotowoltaiczne (panele)
– Falownik – inwerter (AC/DC)
– Okablowanie pomiędzy panelami a falownikiem
– Okablowanie pomiędzy falownikiem a skrzynką rozdzielczą
– Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwpożarowe oraz odgromowe (TG)
– Wyłącznik główny instalacji
– Licznik dwukierunkowy energii (kWh)

Zagadnienia dotyczące montażu.

W przypadku naziemnych i dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kW (tzw. mikroelektorwni), nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani żadna inna decyzja administracyjna.

Na etapie projektowania instalacji uwzględnia się nasłonecznienie oraz kąt nachylenia połaci dachu. Dobierając ilość paneli bierzemy również pod uwagę, niekorzystne czynniki wpływające na ograniczenie produkcji energii np. istniejące elementy zacieniające powierzchnie dachu w postaci kominów, anten, wysokich drzew itp. W wyniku analizy ww wytycznych, ocenia się produkcyjność instalacji i dlatego może się okazać, że zamontowanie instalacji na dachu nie będzie możliwe, ponieważ nie będzie ona wydajna.

Panele można w bezpieczny sposób montować na różnych rodzajach pokryć dachowych, m.in. dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha trapezowa, papa, gont bitumiczny. Systemy montażowe gwarantują, że w żaden sposób panele nie uszkadzają dachu. Dodatkowych konsultacji wymaga jedynie montaż instalacji na dachu pokrytym eternitem.

Instalacja nie wymaga żadnych modyfikacji instalacji, którą mamy w domu. Falownik jest podłączany do sieci abonenta w miejscu, w którym znajduje się domowa skrzynka rozdzielcza.

Koszt wymiany licznika ponosi w całości  zakład energetyczny.

Pytania dotyczące opłacalności inwestycji.

Obecnie w Polsce wprowadzono szereg ułatwień oraz dopłat dla osób, które zainwestują w mikroelektrownie i będą same produkowały prąd. Jest to jeden z pomysłów rządu na powstrzymanie rosnących cen energii oraz inicjatywa, która ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.
Proces sfinalizowania przedsięwzięcia od strony formalnej nie trwa długo i nie jest skomplikowany. W wyniku podpisanej umowy kompleksowej z OSD*, użytkownik staje się prosumentem** i rozlicza się z zakładem energetycznym na zasadzie opustów***.
Wszystko wskazuje na to, że mamy obecnie dobry czas, na zainwestowanie we własną elektrownię słoneczną.
*OSD – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej
**Prosument- jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej
***Opust – system rozliczania, polegający na tym, że wprowadzając niewykorzystaną, wyprodukowaną przez prosumenta energię do sieci elektorenergetycznej w momencie zapotrzebowania odbieramy w stosunku 1:0,8 dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW

Instalacja fotowoltaiczna zwraca się w 100% po jakimś czasie, a potem przynosi zyski. Wizja wytwarzania samodzielnie energii na własne potrzeby, bez płacenia za nią oraz dodatkowo świadomość, że dbamy o środowisko naturalne, ma zdecydowanie pozytywny wydźwięk. Jest to dobra inwestycja!

Pytania dotyczące funkcjonowania mikroelektrowni po jej zamontowaniu.

Falowniki wyposażone są w wyświetlacz i moduł umożliwiający lokalne oraz zdalne monitorowanie – przez internet, parametrów pracy falownika takich jak m.in. produkcja dzienna, roczna oraz produkcja bieżąca. Każdy użytkownik, po krótkim instruktarzu udzielonym przez naszego technika, jest w stanie samodzielnie sprawdzić jaki jest poziom wytwarzanej energii i tym samym stwierdzić czy instalacja działa prawidłowo.

Nie ma żadnych przepisów regulujących to zagadnienie. Z uwagi na to, że instalacja poddawana jest działaniu czynników atmosferycznych, oraz na fakt możliwego zanieczyszczenia paneli przez np. ptasie odchody, zalecamy okresowe  dokonywanie przeglądu instalacji.

Dodatkowe korzyści.

Od 1 stycznia 2019roku w Polsce  wprowadzona została ulga termomodernizacyjna, która daje prawo odliczenia wydatków na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz ich montaż. Oznacza to, że od podstawy podatku dochodowego możemy odliczyć w zależności od naszej stawki podatkowej albo 18% albo 32%, z faktury za całość inwestycji, maksymalnie do 53 000zł.

Aktualnie jest dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Każda osoba fizyczna inwestująca w taki system, może liczyć na zwrot do 50% kosztów i może uzyskać nawet 5 000zł. Programem objęte są instalacje na potrzeby mieszkaniowe o mocy od 2kW do 10 kW. Co ważne , nie jest istotne gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.)

Istnieje także szereg lokalnych programów, realizowanych przez samorządy które wspierają finansowo budowanie mikroelektrowni, wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym energię słoneczną.