Resurs przeprowadzamy codziennie!

Analizujemy zagadnienie resursu , biorąc pod uwagę zarówno wszelkie , dostępne wytyczne UDT jak i producentów urządzeń dźwigowych. „RESURS w aspekcie zużywania się maszyn oraz regulacje prawne dotyczące eksploatacji UTB” – takie szkolenie zorganizowane przez UDT „posiadamy”. Wykorzystujemy wiedzę inżynieryjną oraz doświadczenie i praktykę dźwigową. Raport, w postaci szczegółowego i obszernego opracowania, który każdy eksploatujący UTB od nas otrzyma, zawiera pełne wytyczne do dalszej, BEZPIECZNEJ eksploatacji urządzenia.

 

resurs-02
resurs-03
resurs-04
resurs-01