Konserwacja urządzeń dźwigowych

Osoba serwisująca windę

Regularna konserwacja urządzeń dźwigowych wykonywana przez SR Serwis, prowadzona jest na podstawie zawartych z klientami umów serwisowych. Obecnie obsługujemy kilkaset urządzeń w kilku województwach i nadal powiększamy ich ilość. W ciągłej konserwacji posiadamy windy osobowe i towarowe, schody i chodniki ruchome, platformy dla osób niepełnosprawnych , podnośniki i podesty ruchome. Zatrudniamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dla zagwarantowania klientom właściwego poziomu świadczonych usług z zakresu bieżącego serwisowania oraz wykonywania koniecznych napraw.
Konserwacja oraz przeglądy okresowe z udziałem Inspektora UDT są podstawą do utrzymania każdego urządzenia dźwigowego w ciągłej , bezawaryjnej eksploatacji.

 

Przeglądy konserwacyjne

Prace konserwacyjne realizujemy zgodnie z wymogami prawa, wytycznymi poszczególnych producentów oraz zakresem zawartych umów serwisowych.
Prowadzimy serwis prewencyjny, który ma na celu niedopuszczanie do wyłączenia urządzenia a w uzasadnionych przypadkach zminimalizowanie niedogodności związanych z zatrzymaniem danego urządzenia.
Każdy klient otrzymuje po przeprowadzeniu serwisu informację o stanie technicznym urządzenia wraz zaleceniami wykonania ewentualnych wymian lub napraw części dźwigów, niezbędnych ze względu na zużycie w trakcie eksploatacji urządzenia.
Powierzając SR Serwis urządzenie w konserwację masz pewność, że jest ono w „dobrych rękach”.