Audyty techniczne

Osoba spisująca raport techniczny

Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem audytów technicznych w tym resursów i przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych. 

Przeprowadzamy szczegółowe analizy techniczne urządzeń dźwigowych, które pozwalają na ocenę stanu technicznego urządzenia oraz identyfikację potencjalnych problemów, a co za tym idzie zaplanowania koniecznych napraw. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, co gwarantuje rzetelne wykonanie audytów, zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, których wypełnienie nakłada jako obowiązek na właściciela urządzenia ustawodawca.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 2176)
Audyt techniczny, przegląd specjalny lub resurs kończy się wykonaniem dokumentacji zgodnie z wytycznymi UDT.
Na zlecenie klientów jesteśmy w stanie opracować oraz uzgodnić z odpowiednią jednostką UDT lub TDT zakres modernizacji danego urządzenia, jeśli okaże się konieczna dla dalszego, bezpiecznego eksploatowania urządzenia.

 

Audyty ryzyka pracy urządzeń dźwigowych

Dzięki audytom ryzyka pracy urządzeń dźwigowych można wykryć ewentualne nieprawidłowości  w pracy urządzenia, szczególnie w przypadku podejrzenia przez eksploatującego braku prawidłowej oraz nierzetelnej konserwacji.  Po zakończeniu audytu technicznego dostarczamy klientom szczegółowy raport wrac z zaleceniami dla utrzymania bezawaryjnej pracy urządzenia.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!